Brandpreventie gaat verder dan u denkt

Brandpreventie gaat verder dan u denkt

Advies, experts in bouwkundige, installatietechnische en organisatorische oplossingen

Bij goede brandpreventie van uw organisatie en/of gebouwen komt meer kijken dan de meeste mensen denken. Vaak worden er veel punten over het hoofd gezien.

Wanneer u Vlampunt inschakelt voor uw brandpreventie, kunt u erop vertrouwen dat wij kijken naar alle BIO-aspecten: bouwkundige, installatietechnische en organisatorisch aspecten die in een goede samenhang met elkaar een veilige situatie realiseren.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij verzorgen alle aspecten binnen uw gebouw of organisatie op het gebied van brandpreventie en brandveiligheid. Van advies bij nieuwbouwprojecten of bestaande bouw, steekproeven, onderhoud van uw brandveiligheidsinstallaties, inventariseren van noodzakelijke aanpassingen tot begeleiding bij offerte- en aanbestedingstrajecten.

Nieuwbouwprojecten

Gebouwen worden steeds complexer gemaakt waardoor het lastiger is om rekening te houden met de standaardeisen uit de bouwregelgeving. Wij denken vanaf de allereerste plannen met uw architect mee en bieden slimme keuzes en oplossingen om op een gelijkwaardige manier invulling te geven aan de brandveiligheidsvoorschriften.

Bouwplantoets

Op basis van de aangeleverde informatie en geldende normen van het Bouwbesluit 2012 toetsen wij of het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen van uw bouwvergunning. Met het advies dat uit dit onderzoek voortvloeit, heeft u inzicht in de risico’s en kunt u eventueel noodzakelijk aanpassingen opnemen.

Uiteraard denken wij met u mee in (gelijkwaardige) oplossingen. Hierbij wordt rekening gehouden met rechtens verkregen niveau. Dit betekent dat de kwaliteit van een bouwwerk na de verbouwing niet slechter mag zijn dan voor de verbouwing (een hoger niveau mag uiteraard altijd).

Volledige opname: 100% scan

Na de inventarisatie van de algehele brandveiligheid, worden de uitkomsten verwerkt in een brandveiligheid rapportage, ondersteund met bijbehorende wetgeving. U ontvangt een fotoreportage en indien beschikbaar ook positionering op plattegronden. Per constatering is er een foto gemaakt en krijgt u met duidelijke onderbouwing inzicht wat er aangepast moet worden. Ook ontvangt u een zeer gedetailleerde spreadsheet, zodat u hiermee ook offertes kunt opvragen en vergelijken.

Steekproefsgewijze opname (quickscan)

De quickscan geeft een globaal inzicht over de status van de brandveiligheid. Deze opname is zeer geschikt voor vastgoedbeheerders om een globaal inzicht te krijgen.

Ook voor woningbouwcorporaties is deze scan geschikt omdat de woningen identiek zijn; deze wordt op basis van een steekproef berekend.

De werkwijze en rapportage is vergelijkbaar met een volledige opname. Met de rapportage kunt u waar nodig zo spoedig nodig maatregelen nemen zodat u voldoet aan uw zorgplicht.

Gelijkwaardigheidsoplossingen

Vanuit het Bouwbesluit 2012 zijn er mogelijkheden voor gelijkwaardige oplossingen. Een gelijkwaardige oplossing wordt op maat gemaakt en verschilt per gebouw.

Een aantal voorbeelden van gelijkwaardigheid zijn:

  • Opstellen beheersbaarheid van brand berekeningen volgens de NEN 6060 om te komen tot grotere brandcompartimenten dan het Bouwbesluit voorschrijft.
  • Brandoverslag berekeningen.
  • Risicoanalyses.
  • Middels installatietechnische voorzieningen.

Aanbestedingstrajecten

Met ons grote netwerk van goede aannemers zetten we het offerte- en uitvoeringstraject professioneel op en kunt u rekenen op goede begeleiding.

U ontvangt een uitgangspuntenoverzicht of een rapportage met spreadsheet inclusief begeleidend schrijven, waaraan iedere aanbieder zich moet conformeren.

Hiermee krijgt u eenduidige offertes die goed te vergelijken zijn. Heeft u eenmaal een uitvoerende partij gekozen? Dan wordt u van uitvoer tot oplevering van het project begeleid.

Onderhoudscontracten brandcompartimentering

Wij bieden onderhoudscontracten voor het onderhouden van brandcompartimentering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door een van onze aannemers, waarna het werk door Vlampunt zelf gecontroleerd wordt.

De brandveiligheid van uw bouwwerken wordt gewaarborgd en daarnaast kunnen wij als contactpersoon optreden wanneer het bevoegd gezag opmerkingen heeft over de brandveiligheid. U heeft hier dus geen zorgen over.

Vergunningsaanvragen (bouwen/brandveilig gebruik)

Bij het gebruiksmelding of aanvragen van een vergunning komt veel kijken omdat de gemeente vaak extra eisen stelt aan de brandveiligheid van een gebouw. Wij zetten onze expertise graag in om voor u alle zaken goed op een rij te zetten en de juiste vergunning(en) aan te vragen.

Controle van brandweer of bevoegd gezag

De brandweer voert periodiek een controle uit, of stuurt als alternatief een checklist waarmee u zelf de brandveiligheid kunt checken.

Wanneer u niet aan de juiste brandveiligheid voldoet kunt u een brief verwachten met daarop de punten die aangepast moeten worden. Wij helpen u om de punten te beoordelen, geven advies en zoeken eventueel oplossingen met dezelfde mate van veiligheid, zodat de investeringen beperkt kunnen worden.

Ons team ontzorgt u van A tot Z, neemt u het werk volledig uit handen en stemt daarbij ook af met het bevoegd gezag.

Installatietechnisch

0-meting
Met een nulmeting controleren wij of uw gebouw installatietechnisch voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dit geldt voor alle brandveiligheidsinstallaties.

Programma van eisen (PvE)
Bij nieuwe installaties of vervanging hebt u een basisdocument nodig met de vereisten waaraan de installatie moet voldoen. Hiermee kunt u offertes opvragen en beoordelen.

Aanbestedingstrajecten
Ook voor uw brandbeveiliginginstallaties zetten we het offerte- en uitvoeringstraject professioneel op en kunt u rekenen op begeleiding gedurende het hele traject, van offerte tot uitvoer en oplevering. U kunt hierbij vertrouwen op ons netwerk van goede installateurs.

Organisatorisch

Ontruimingsplannen, ontruimingsoefeningen, BHV-besprekingen of inventarisatie van uw middelen: alles draait om veiligheid en bij calamiteiten juist kunnen handelen. Heeft u behoefte aan advies, (wettelijk verplichte) plannen en begeleiding van uw huurders en medewerkers? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.